รถเข็นยังว่าง

แม่เหล็กแรงดึงดูดสูงนีโอไดเมียม สามารถเชื่อม หรือบัดกรี ?

แม่เหล็กแรงดึงดูดสูงนีโอไดเมียม สามารถเชื่อม หรือบัดกรี ได้หรือไม่ ?


แม่เหล็กแรงดึงดูดสูงนีโอไดเมียม สามารถเชื่อม หรือบัดกรี ได้หรือไม่ ?

แม่เหล็กแรงดึงดูดสูงนีโอไดเมียม ไม่สามารถบัดกรี หรือเชื่อมได้
เพราะความร้อนจะทำให้แม่เหล็ก สูญเสียความเป็นแม่เหล็กไป
หรือแรงดูดของแม่เหล็กจะหายไป และอาจเกิดไฟลุกไหม้ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยครับ

สรุปแล้ว แม่เหล็ก ไม่สามารถเชื่อมหรือบัดกรี ได้ครับ