รถเข็นยังว่าง

แม่เหล็กเก็บมีดรูปภาพสินค้า รหัส- ชื่อสินค้า ราคา จำนวน
แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 200mm – พลาสติกมุมเว้า ABS สีดำ MD1530

แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 200mm – พลาสติกมุมเว้า ABS สีดำ

299.00บาท

หยิบใส่รถเข็น

17
แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 330mm - พลาสติก ABS สีดำ MD1220

แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 330mm - พลาสติก ABS สีดำ

265.00บาท

หยิบใส่รถเข็น

10
แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 350mm - สแตนเลส แบบ 2ตอน MD1225

แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 350mm - สแตนเลส แบบ 2ตอน

709.00บาท

หยิบใส่รถเข็น

9
แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 360mm - สแตนเลส MD1224

แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 360mm - สแตนเลส

775.00บาท

หยิบใส่รถเข็น

11
แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 380mm – พลาสติกมุมเว้า ABS สีดำ MD1529

แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 380mm – พลาสติกมุมเว้า ABS สีดำ

425.00บาท

หยิบใส่รถเข็น

33
แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 450mm - สแตนเลส MD1223

แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 450mm - สแตนเลส

975.00บาท

หยิบใส่รถเข็น

11
แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 480mm – พลาสติก ABS สีดำ MD1528

แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 480mm – พลาสติก ABS สีดำ

385.00บาท

หยิบใส่รถเข็น

7
แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 500mm - สแตนเลส แบบ 3ตอน MD1226

แถบแม่เหล็กเก็บมีดติดผนัง ขนาด 500mm - สแตนเลส แบบ 3ตอน

898.00บาท

หยิบใส่รถเข็น

10