รถเข็นยังว่าง

รายการสินค้าใหม่
แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 100mm x 20mm x 10mm แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 100mm x 20mm x 10mm
รหัส : MD1628
จำนวนในสต๊อก : 15
ราคา : 613.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 60mm x 40mm x 10mm แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 60mm x 40mm x 10mm
รหัส : MD1627
จำนวนในสต๊อก : 40
ราคา : 592.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 40mm x 20mm x 10mm รู 5mm แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 40mm x 20mm x 10mm รู 5mm
รหัส : MD1626
จำนวนในสต๊อก : 9
ราคา : 185.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กยางสติกเกอร์ 3M ขนาด 15mm x 1mm ยาว 1เมตร แม่เหล็กยางสติกเกอร์ 3M ขนาด 15mm x 1mm ยาว 1เมตร
รหัส : MD1625
จำนวนในสต๊อก : 19
ราคา : 99.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กยางสติกเกอร์ 3M ขนาด 30mm x 1.5mm ยาว 1เมตร แม่เหล็กยางสติกเกอร์ 3M ขนาด 30mm x 1.5mm ยาว 1เมตร
รหัส : MD1624
จำนวนในสต๊อก : 43
ราคา : 199.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กยาง ขนาด 25mm x 2mm ยาว 1เมตร แม่เหล็กยาง ขนาด 25mm x 2mm ยาว 1เมตร
รหัส : MD1623
จำนวนในสต๊อก : 48
ราคา : 199.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กยาง ขนาด 30mm x 2mm ยาว 1เมตร แม่เหล็กยาง ขนาด 30mm x 2mm ยาว 1เมตร
รหัส : MD1622
จำนวนในสต๊อก : 7
ราคา : 219.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 30mm x 15mm - ตำหนิ แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 30mm x 15mm - ตำหนิ
รหัส : MD145C
สินค้าหมด
ราคา : 299.00บาท  179.40บาท
ประหยัด: 40% offสินค้าหมด


แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีขาว แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีขาว
รหัส : MD1621
จำนวนในสต๊อก : 57
ราคา : 125.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีดำ แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีดำ
รหัส : MD1620
สินค้าหมด
ราคา : 95.00บาท


สินค้าหมด


แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีฟ้า แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีฟ้า
รหัส : MD1619
จำนวนในสต๊อก : 61
ราคา : 95.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีแดง แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีแดง
รหัส : MD1618
จำนวนในสต๊อก : 93
ราคา : 95.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีเหลือง แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีเหลือง
รหัส : MD1617
จำนวนในสต๊อก : 22
ราคา : 95.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีเขียว แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm x 0.5mm - สีเขียว
รหัส : MD1616
จำนวนในสต๊อก : 12
ราคา : 95.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูง 24.5mm x 2.75mm วงใน 5mm - ชุด 20ชิ้น ตำหนิ แม่เหล็กแรงสูง 24.5mm x 2.75mm วงใน 5mm - ชุด 20ชิ้น ตำหนิ
รหัส : MD1362C
จำนวนในสต๊อก : 14
ราคา : 840.00บาท  419.00บาท
ประหยัด: 50% off


หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูง Neodymium 14.3mm x 1mm วงใน 9mm [ชุด 10 ชิ้น] แม่เหล็กแรงสูง Neodymium 14.3mm x 1mm วงใน 9mm [ชุด 10 ชิ้น]
รหัส : MD1615
จำนวนในสต๊อก : 25
ราคา : 129.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แมกเนติกเฟรม Magnetic Force Frame 11แท่ง แกน 25mm - 8000Gauss แมกเนติกเฟรม Magnetic Force Frame 11แท่ง แกน 25mm - 8000Gauss
รหัส : MD1614
จำนวนในสต๊อก : 1
ราคา : 14,500.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แมกเนติกเฟรม Magnetic Force Frame 9แท่ง แกน 25mm - 8000Gauss แมกเนติกเฟรม Magnetic Force Frame 9แท่ง แกน 25mm - 8000Gauss
รหัส : MD1613
จำนวนในสต๊อก : 1
ราคา : 9,970.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แมกเนติกเฟรม Magnetic Force Frame 3แท่ง แกน 22mm - 8000Gauss แมกเนติกเฟรม Magnetic Force Frame 3แท่ง แกน 22mm - 8000Gauss
รหัส : MD1612
จำนวนในสต๊อก : 3
ราคา : 2,235.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


Mounting Magnet ฐานสูง ขนาด 36mm พร้อมห่วง Mounting Magnet ฐานสูง ขนาด 36mm พร้อมห่วง
รหัส : MD1610
จำนวนในสต๊อก : 19
ราคา : 317.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 12mm x 3mm วงใน 6mm - ชุด 10 ชิ้น แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 12mm x 3mm วงใน 6mm - ชุด 10 ชิ้น
รหัส : MD1609S
สินค้าหมด
ราคา : 199.00บาท


สินค้าหมด


แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 100mm x 50mm x 20mm รู 10mm แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 100mm x 50mm x 20mm รู 10mm
รหัส : MD1608
จำนวนในสต๊อก : 10
ราคา : 2,085.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 140mm x 10mm x 10mm แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 140mm x 10mm x 10mm
รหัส : MD1607
จำนวนในสต๊อก : 4
ราคา : 749.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 35mm x 5mm วงใน 5mm แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 35mm x 5mm วงใน 5mm
รหัส : MD1606
จำนวนในสต๊อก : 141
ราคา : 139.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm หนา 5mm - ตำหนิ แม่เหล็กยาง A4 ขนาด 297mm x 210mm หนา 5mm - ตำหนิ
รหัส : MD1240C
จำนวนในสต๊อก : 11
ราคา : 495.00บาท  299.00บาท
ประหยัด: 40% off


หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 15mm x 14.75mm - ตำหนิ ชุด 10ชิ้น แม่เหล็กแรงสูง Neodymium ขนาด 15mm x 14.75mm - ตำหนิ ชุด 10ชิ้น
รหัส : MD797C
จำนวนในสต๊อก : 6
ราคา : 690.00บาท  345.00บาท
ประหยัด: 50% off


หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium 30mm x 10mm วงใน 6mm แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium 30mm x 10mm วงใน 6mm
รหัส : MD1603
จำนวนในสต๊อก : 13
ราคา : 457.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium 25mm x 5mm วงใน 5mm แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium 25mm x 5mm วงใน 5mm
รหัส : MD1602
จำนวนในสต๊อก : 25
ราคา : 199.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium 18mm x 10mm วงใน 5mm แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium 18mm x 10mm วงใน 5mm
รหัส : MD1601
จำนวนในสต๊อก : 10
ราคา : 225.00บาท

หยิบใส่รถเข็น 


แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium 20mm x 5mm วงใน 5mm แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium 20mm x 5mm วงใน 5mm
รหัส : MD1600
จำนวนในสต๊อก : 39
ราคา : 155.00บาท

หยิบใส่รถเข็น