รถเข็นยังว่าง

แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium 30mm x 10mm วงใน 6mm

ราคา 457.00บาท

 • รหัสสินค้า: MD1603
 • น้ำหนัก : 51.32 กรัม
 • 0 จำนวนสินค้าในสต๊อก
สินค้าหมด

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง
 • 30
 • มิลลิเมตร
 • หนา
 • 10
 • มิลลิเมตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง วงใน
 • 6
 • มิลลิเมตร
 • ค่าคลาดเคลื่อน
 • ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร
 • น้ำหนัก
 • 51.32
 • กรัม
 • แม่เหล็กชนิด
 • แม่เหล็กแรงสูง ทนความร้อน Samarium Cobalt 350C
 • รูปทรง
 • กลมแบน มีรู
 • ลักษณะการวางขั้ว
แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium 30mm x 10mm วงใน 6mm แม่เหล็กแรงสูง ทนความร้อน Samarium Cobalt 350C

(30x10-6) 30x10-5