รถเข็นยังว่าง

วิธีการส่งสินค้า

ท่านสามารถเข้าไปตรวจดูเลขที่พัสดุของท่านได้ที่เว็บบอร์ด ที่ห้องรายงานการส่งของ
คลิกเลย เข้าไปตรวจสอบเลขที่พัสดุของท่าน


หลังได้จากเลขที่พัสดุแล้ว สามารถนำไปตรวจสอบสถานะการส่งได้ที่เว็บไปรษณีย์เลยครับ


ย้อนกลับ